Arge faaliyetleri yürüten firmalar, Ar-Ge mevzuatı ve nakdi destek programları kapsamında sağlanan farklı teşvik ve desteklerden yararlanma imkanına sahiptir. Firmaların Arge ve inovasyon faaliyetlerinin maliyetini azaltmak için en uygun destek ve teşvik mekanizmalarından yararlanmaları önemlidir. Arge iki kanuna göre destek ve teşvik verir bu nedenle Arge Teşvikleri İstanbul Fiyatları iki farklı kanuna göre değişir.

ARGE Teşvikleri İstanbul Fiyatları Hakkında

İki farklı kanunun sağladığı destek ve teşvikler birbirlerinden farklıdır. Fakat ortak destek ve teşvik verdikleri alanlarda vardır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi için sağlanan destek ve teşvikler değişir. Destek ve teşviklerden yararlanabilmek için şirketin 4691 nolu Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (yeni şirket kurarak/Şube açarak) bulunması gerekmektedir. Örneğin yeni bir şirket kurmak gibi ya da mevcut şirkete bağlı kalarak yeni şube veya şubeler açmak gerekiyor.

İstanbul ili için ARGE teşvik fiyatları diğer illere göre değişir. İstanbul’un mega kent olma özelliği fiyatları etkiler. Bunun yanında müşterinin projedeki istekleri de bu doğrultuda fiyatı şekillendirir. Önemli olan teşvik alabilecek projenin kalite yönünden üst seviyede olması gerekir. İstanbul’daki ARGE danışma şirketleri müşterinin projesini planlı ve programlı bir şekilde istenilen tarihte yetişmesine de yardımcı olur.

ARGE Proje Çıktısı Maliyeti

TÜBİTAK-TEYDEB kurumuna proje verirken en önemli hususlardan biri proje çıktı maliyeti olur. Ar ge teşvikleri, yapılan işin farklılığına ve projenin uygulaması sırasında harcattığı maliyetine bakılarak şekillenebilir. Proje maliyeti 100.000 Türk lirası üzerindeyse, proje TÜBİTAK-TEYDEB’e verildiğinde yüzde 75 hibe alma hakkı kazanır. Aynı zamanda proje kabul edildikten sonra da SGK, vergi gibi kesintilerden de destek alır.